Ar-Ge

  • BİYOGAZ TESİSİ KAYNAKLI ORGANOMİNERAL GÜBRELERİN ÜRETİMİ VE BUĞDAYDA AGRONOMİK ETKİNLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI (TAGEM / 1 Şubat 2021 - 31 Ocak 2023)