Eğitim

Bitki Besleme, Gübreleme ve Toprak Verimliliği* alanında çevresel, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda aşağıda yer verilen gerçek ve tüzel kişiler için eğitim projeleri hazırlama:

  • Tarım ve Orman Bakanlığı teşkilatları başta olmak üzere kamu kurum/kuruluşları
  • Ziraat Mühendisleri Odası
  • Tarımsal Birlikler
  • Ziraat Odaları
  • Üretim Çiftlikleri
  • Ziraat Mühendisleri (gerçek kişiler)

* İhtiyaç durumunda, uzman eğitmenlerin desteğiyle tarım alanının ilgili diğer branşlarını da kapsayan eğitim programları da